Jahorina domaćin najvećeg investicionog foruma Balkana

U okviru projekta VIBE (Venture Initiative in The Balkan Europe,) koji sufinansira Evropska unija iz sredstava IPA fondova u okviru Programa transnacionalne saradnje jugoistočne Evrope, na Jahorini će 15. i 16. maja biti održan  „Balkan Venture Forum Bosna i Hercegovina“. Forum je jedan je od osnovnih ciljeva VIBE projekta u kojem kao partner iz BiH učestvuje i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS).

Inicijatori foruma kao događaja su „Balkan Unlimited & Europe Unlimited“, a lokalni partner u organizaciji je Inovacioni centar Banjaluka (ICBL). Riječ je o jednom od najvećih foruma u jugoistočnoj Evropi koji će istovremeno okupiti  preduzetnike iz regiona, investitore iz cijelog svijeta, predstavnike fondova rizičnog kapitala i poslovne anđele. Cilj ovog događaja je promocija preduzetništva, podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, privlačenje investitora, posredovanje između preduzetnika i investitora i promocija komercijalizacije inovacija u regiji Balkana.

Republika Srpska ima obavezu da zaokruži cjelokupan sistem podrške preduzetništvu. Mi u ovom trenutku imamo sve strateške dokumente, Investiciono-razvojnu banku, Garantni fond, agencije, podsticajna sredstva. Nedostaju nam još dva važna alata: stalna adresa na kojoj svi mladi sa dobrim poslovnim idejama mogu dobiti stručnu pomoć i fond tzv. „sjemenskog“ kapitala iz kojeg bi se investiralo u ranu fazu biznisa, kao podrška za startovanje. Balkan Venture Forum je prilika da ubijedimo donosioce odluka da što prije uspostavimo i ova dva nedostajuća mehanizma – istakao je direktor RARS Slobodan Marković.

Prema riječima Draga Gverića, direktora ICBL, na „Balkan Venture forumu BiH“ očekuje se učešće minimalno 25 investitora iz regiona, Evrope i SAD, prezentacija 50 poslovnih ideja iz čitavog regiona i najmanje 200 učesnika iz RS i BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Italije, Njemačke, Austrije, Albanije, Bugarske, Turske itd.

Preduzetnici i preduzeća iz RS i BiH mogu prijaviti svoje učešće na Balkan Venture Forumu do 31. marta 2014. godine na www.vibeproject.eu. Učestvovati mogu poslovne ideje i biznisi iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (mediji, mobilne usluge, softveri, mobilne aplikacije, internet…), čistih tehnologija (snaga vjetra i talasa, solarna energija, biomasa, energetska efikasnost…) i „životnih“ nauka (dijagnostika, E zdravstvo , hrana, novi lijekovi, dijagnostika…)

Prethodno održani forumi u Skoplju, Beogradu, Sofiji i Tirani okupili su vise od 1500 učesnika, među kojima preko 90 investitora iz regiona, Evrope i SAD i više od 130 preduzetnika koji su prezentovali  svoje poslovne ideje investitorima.