Jačanje saradnje sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić i direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka Mario Milanović potpisali su danas Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji  s ciljem stvaranja uslova za zajedničku pripremu i provođenje projekata od obostranog interesa.
Osim toga, agencije će zajednički raditi na kreiranju povoljnog ambijenta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i preduzetničke infrastrukture. Sporazumom je predviđena i saradnja sa lokalnim vlastima i jačanje razvojnih kapaciteta obje agencije.
Sporazum je potpisan u okviru današnjeg Sajma zapošljavanja i preduzetništva koji su organizovali Gradska razvojna agencija i Grad Banja Luka u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka i Agencijom „Spektar“.
Na sajmu će biti ponuđeno preko 300 novih radnih mjesta, a učestvuju privrednici iz sektora: metal, drvo, prehrana, IKT, građevinarstvo, tekstil, obuća, koža i drugi.