Jačanje kapaciteta za pripremu i vođenje projekata

Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA PD organizovala je novi ciklus obuke iz oblasti pripreme i vođenja razvojnih projekata. Obuka je održana u Prijedoru od 25.-27. novembra 2019. godine, a uspješno je završilo 12 polaznika, predstavnika lokalne razvojne agencije Prijedor, grada Prijedora, Područne privredne komore i Centra za socijalni rad. 
Ovo je još jedna u nizu edukacija koje organizuje RARS, a namijenjena je zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koje se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i vođenja razvojnih projekata.
Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposobljen kadar, koji u skladu sa potrebama može, samostalno (ili u projektnom timu), da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.