Jačanje kapaciteta razvojnih agencija i lokalnih samouprava u upravljanju infrastrukturnim projektima

Na poziv kolega iz Nacionalne agencije za regionalni razvoj Srbije, predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća prisustvovali su u petak, 06.11.2015. godine radionici iz oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima.

Obuku je organizovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj Srbije u okviru projekta “Jačanje kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i Jedinica lokalnih samouprava“ a bila je namijenjena predstavnicima  gradskih i opštinskih struktura Grada Beograda. Radionica je realizovana uz stručnu i mentorsku podršku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Katedre za upravljanje projektima i u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije Beograd.

Slične obuke, u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj Republike Srbije, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća planira realizovati na području Republike Srpske u narednom periodu.