IRB RS odobrila moratorijum i za korisnike kredita preko finansijskih posrednika

U cilju ublažavanja štetnih posljedica virusa Korona na stanje u privredi Republike Srpske, Investiciono razvojna banka Republike Srpske (IRB RS) je na osnovu Odluke Vlade RS, proširila pravo na moratorijum u otplati kredita ili korišćenje grejs perioda od 3 do 6 mjeseci za sva pravna i fizička lica koja su kreditna sredstva koristila preko finansijskih posrednika.
Da bi ostvarili ovo pravo, korisnici ovih kreditnih sredstava moraju se obratiti poslovnoj banci preko koje je odobren kredit.
IRB RS je u toku prošle sedmice, na osnovu dobijenih zahtjeva, odobrila tromjesečni moratorijum na otplatu glavnice i kamate za više od 30 korisnika. Ovo je mjera koju je IRB RS uvela za korisnike direktnih plasmana.
Takođe, Vlada RS, u funkciji skupštine akcionara IRBRS, usvojila je nova Pravila o plasmanu sredstava, u kojima je izlazna kamatna stopa prema privredi smanjena i iznosi 0,5%.