Inovativnim preduzećima predstavljene mogućnosti za dobijanje bespovratnih sredstava

Inovativna preduzeća iz Doboja, Modriče, Dervente, Broda, Teslića, Šamca, Petrova, Stanara i Žepča koja trebaju finansijska sredstva takođe mogu računati na podršku Challenge fonda. Koji su kriterijumi dodjele bespovratnih sredstava i na koji način se prijaviti na javni poziv pojašnjeno je na današnjoj prezentaciji u Doboju koju je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Agencijom za razvoj MSP Doboj.
Direktor RARS Marinko Đukić pojasnio je prisutnim privrednicima da je Challenge fond uspostavljen u okviru projekta “Izazov za promjene” koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – SIDA, a realizuju RARS i Sarajevska regionalna razvojna agencija-SERDA.
– Ukupna vrijednost projekta je 3.200.000 evra, od čega će 2.300.000 evra kroz grantove biti direktno dodijeljeno privrednim subjektima u BiH koja zadovolje kriterijume. Maksimalan iznos grant sredstava dostupan za startap iznosi 10.000 evra, a 30.000 evra za mikro, mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih, s tim da moraju obezbijediti i vlastito učešće od minimalno 50 odsto.  Projekti treba da imaju inovativnu poslovnu ideju, proizvode ili usluge koje treba da smanje nezaposlenost, povećaju konkurentnost i održivi razvoj – rekao je Đukić.
Istaknuto je da se, između ostalog, boduje nivo inovativnosti, geografski obuhvat, kvalitetan opis projekta, izvodljivost i održivost sa jasnim opisom kapaciteta aplikanata koji mogu biti preduzetnici, zadruge i preduzeća, te društvena korist sa naglaskom na zapošljavanje mladih i žena.
Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Doboj Predrag Đurić pozvao je zainteresovane da se za dodatne informacije obrate dobojskoj Agenciji.