Inovativnim kompanijama u BiH 836.000 evra bespovratnih sredstava

34 poslovna subjekta iz Bosne i Hercegovine koji su ispunili uslove drugog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge to Change projekta dobilo je ukupno 836.000 evra grant sredstava, dok je ukupna vrijednost predloženih projekata više od 2,4 miliona evra. Realizacijom ovih projekata obezbjeđeno je 222 novih radnih mjesta, dok će se direktno uticati na zadržavanje postojećih 1.175 radna mjesta.
Projekti kojima je odobren grant su iz različitih sektora, od poljoprivrede i turizma, do proizvodnje i prerade hrane, IT, tekstila, metalske i drvne industrije.
Certifikati dobitnicima sredstava uručeni su na svečanoj ceremoniji u Sarajevu koja je održana 15. Februara 2019.
U okviru prvog javnog poziva koji realizovan prošle godine, bespovratna sredstva iz Challenge fonda u iznosu od 570.000 EUR dobilo je 28 kompanija iz BiH i Švedske. Ukupna vrijednost njihovih projekata bila je oko 2 miliona evra, čime je obezbjeđeno 96 novih radnih mjesta.
Projektom je predviđeno ukupno pet javnih poziva, a u toku je evaluacija aplikacija pristiglih na treći javni poziv.
Challenge to Change projekat uspostavljen je u Bosni i Hercegovini zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini. Dostupan je mikro, malim i srednjim preduzećima iz cijele BiH, kao i malim i srednjim preduzećima iz Švedske koja imaju interes u BiH. Takođe je dostupan i startup koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koji mogu dovesti do povećanja broja zaposlenih, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Kompanije koje zadovolje uspostavljene kriterijume mogu aplicirati na grant sredstva u maksimalnom iznosu do 30.000 EUR, što predstavlja 50% ukupne investicije.
Challenge to Change projekat – C2C provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS). Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska. Cilj projekta je doprinijeti jačem privrednom razvoju u BiH, kao i jačanju saradnje Švedske i BiH.

Kompanije koje su dobile grant: 

 1. SPZ AGRODAR p.o. Bihać
 2. ELEKTRO TIM d.o.o. Banja Luka
 3. ARGERR d.o.o. Sarajevo
 4. FURNIR-FIX d.o.o. Doboj Istok
 5. BOJKA d.o.o. Ljubuški
 6. DELFIN TRGOTRANS d.o.o. Čelinac
 7. PAMUK d.o.o. Sarajevo
 8. RUDAR KOMPANY d.o.o. Breza
 9. HIT ING d.o.o. Banja Luka
 10. Obrtnička radnja TIM-MED Bosanska Krupa
 11. INVEST EKO d.o.o. Čapljina
 12. TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla
 13. MXM d.o.o. Sarajevo
 14. EDNIL d.o.o. Sarajevo
 15. PZ Dedina sa p.o. Derventa
 16. Print-GS d.o.o. Travnik
 17. SEZONA d.o.o. Foča
 18. TEM MANDEKS d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
 19. DELIBAŠIĆ-POLIURETANI d.o.o. Kakanj
 20. diVision Agro d.o.o. Sarajevo
 21. ITR d.o.o. Sarajevo
 22. LUX-CO d.o.o. Olovo
 23. MLjEKARA PAĐENI d.o.o. Plana, Bileća
 24. Translab d.o.o. Bugojno
 25. Mhe Otoke 1 Slavko Piljić, s.p. Šipovo
 26. FAŠ d.o.o. Šipovo
 27. KISMET d.o.o. Doboj Istok
 28. NOVI JELŠINGRAD d.o.o. Banja Luka
 29. MAG-MAL d.o.o. Skelani – Srebrenica
 30. RUKOTVORINE d.o.o. Konjic
 31. ŠEHIĆ s.d. Ključ
 32. ICA d.o.o. Sarajevo
 33. EUROFENSTER d.o.o. Banja Luka
 34. WILLONA d.o.o. Sarajevo