Inovativni alati za unapređenje digitalnih vještina kod starijih osoba

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske učestvovali su 17.02.2021. godine na onlajn radionici u okviru projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme – eDigiStars“.

Cilј radionice bio je predstavlјanje dosadašnjih rezultata u okviru radne grupe koja radi na razvoju tri inovativna alata POWERYOU, CAMPUS i LABEL, a u kojoj učestvuju svi partneri.

Razvojem ovih alata uspostaviće se eDigiStars sistem koji će omogućiti unapređenje digitalnih vještina kod starijih osoba. POWERYOU alat služiće za procjenu digitalnih vještina i motivaciju starijih osoba za digitalno osposoblјavanje, CAMPUS za razvoj specifičnih obuka prilagođenih potrebama starijih osoba, dok će LABEL osigurati kvalitet znanja kroz sertifikaciju starijih osoba koje pokažu očekivani nivo digitalnih vještina.

Nakon razvoja pilot verzije alata, vršiće se obuka starijih osoba u 8 različitih zemalјa.

Cilј projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme – eDigiStars“ je razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti starijim osobama samozaposlenje kroz izgradnju digitalnih vještina.

Vodeći partner u projektu je Innoskart – IKT klaster (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) iz Mađarske, a ostalih 13 partnera u projektu su iz Austrije, Rumunije, Slovenije, Mađarske, Češke Republike, Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Bugarske. Projektni konzorcijum čini i 5 pridruženih strateških partnera iz Mađarske, Ukrajine, Austrije, Češke Republike i Slovenije.

Agencija je jedini partner u projektu iz Bosne i Hercegovine. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci, provođenje projekta počelo je 01. jula 2020 godine.

Ukupan budžet projekta je 1.892.439,00€ koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF, ENI i IPA fondova, a vrijednost projekta koji se odnosi na Agenciju iznosi 111.935,00€.