Inovacioni centar Banja Luka raspisao konkurs za prijem u poslovni inkubator

Inovacioni centar Banjaluka raspisao je juče  javni konkurs za prijem 17 novih korisnika poslovnog inkubatora ovog centra u kojem bi svoje inovativne i preduzetnički orijentisane ideje budući stanari ovoga centra u budućnosti trebalo da sprovedu u djelo.
Konkurs će biti otvoren do 15. jula, a mogu da se prijave svi građani Republike Srpske stariji od 18 godina, motivisani i odlučni u namjeri da komercijalizuju preduzetničku ideju zasnovanu na principima inovativnosti, znanja, sposobnosti rasta, stvaranja nove vrijednosti i uslova za zapošljavanje. Na konkurs mogu da se prijave i mlade kompanije koje već posluju, a žele da unaprijede svoje znanje i istaživački timovi sa univerziteta.
Poslovne ideje moraju da imaju inovativnost, zasnovanost na znanju, potencijal za rast sa kapacitetom za stvaranje novih radnih mjesta, tržišnu orijetnisanost sa potencijalom za širenje posla na međunarodnom nivou, ekonomsku i finansijsku izvodljivost.
U  poslovnom inkubatoru sada posluje pet firmi i to tri iz oblasti informatičke tehnologije, jedna firma je iz oblasti obnovljivih izvora energije, jedna iz filmske industrije, a jedan tim koji još nije sproveo svoju ideju u djelo je iz oblasti medicine.
Poslovni inkubator predstavlja jedan od tri aktivna odjeljenja Inovacionog centra Banjaluka koji svojim klijentima pomaže u razvoju poslovnih ideja i stvaranju novih radnih mjesta obezbjeđujući podsticajnu sredinu za razvoj preduzetništva i učenje, pristup mentorima i investitorima kao i vidljivost na tržištu. (SRNA)