Informišite se o uslovima i načinu prijave za grant sredstva iz Challenge fonda


Ukoliko ste preduzetni i inovativni, prepoznajete mogućnosti i prilike za razvoj novih proizvoda, usluga ili unapređenje postojećih procesa, kojima možete unaprijediti svoje poslovanje ili omogućiti pristup širim društvenim grupama, onda Challenge fond (www.c2c.ba) predstavlja pravog partnera za saradnju i podršku u realizaciji vaših inovativnih ideja.

Lokacije i termini održavanja info dana  gdje će se moći dobiti više informacija o Drugom javnom pozivu su:

  • Banjaluka, sala Univerziteta za poslovne studije (u krugu Čajevca), 20.marta, u 11 časova  
  • Istočno Sarajevo, sala Skupštine, ulica Stefana Nemanje br.14, 20.marta, u 12 časova
  • Prijedor, u prostorijama Agencije PREDA, Poslovni centar Prijedor (bivša upravna zgrada CELPAK), 21.marta, u 11 časova  
  • Bijeljina, sala Skupštine, Trg Kralja Petra Karađorđevića, 21.marta u 9:30 časova
  • Doboj, ulica Kneza Lazara 2, sala hotela Park , 22. marta u 11 časova
  • Trebinje, ulica Stepe Stepanovića bb (zgrada poslovnog inkubatora), 23.marta u 12 časova.