Info dan za inovativne početnike u poslovanju i MSP – EIC Akcelerator

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske poziva sve zainteresovane da učestvuju na info danu koji je posvećen programu Akcelerator – jednom od instrumenata Evropskog savjeta za inovacije. Događaj organizuju Evropski savjet za inovacije i izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EISMEA) uz podršku konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva iz jugoistočne Evrope (SEE).

U okviru info dana biće predstavljen program Evropskog savjeta za inovacije (EIC) namijenjen kako početnicima u poslovanju tako i zrelim MSP iz regiona jugoistočne Evrope, a koji se odnosi  na  razvoj i unapređenje revolucionarnih inovacija koje imaju potencijal da stvore nova tržišta ili da dovedu do promjena na postojećim. Evropski savjet za inovacije pruža podršku MSP kombinovanjem bespovratnih sredstava i ulaganjem u vlasnički kapital.

Tokom info dana MSP će imati priliku da se više informišu o:

  • vidovima podrške koju pruža EIC,
  • da dobiju više informacija o raznim izvorima finansiranja koji su dostupni preduzećima u regionu jugoistočne Evrope,
  • da dobiju dodatne savjete o procesu apliciranja direktno od EIC eksperata,
  • da razmijene iskustva sa MSP i početnicima u poslovanju koji su uspješno koristili bespovratna sredstva EIC,
  • da nauče više o “pitching” tehnici,
  • da se povežu sa drugim preduzećima.

Info dan će se održati 22. marta 2023. godine u Beogradu u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, Beograd, sala 1.

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju zainteresovanim poslovnim subjektima za sva dodatna pitanja putem imejla: een@rars-msp.org