Info dan o Programu COSME i Evropskoj mreži preduzetništva

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS i Gradska razvojna agencija Banja Luka organizuju info dan o mogućnostima koje pruža EU Program COSME, a biće predstavlјena i Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske kao klјučni mehanizam podrške preduzećima u korištenju sredstava iz ovog programa. 
Info dan će se održati u četvrtak, 30.6.2016.godine sa početkom u 11.00 u Domu omladine Banja Luka. 
Program COSME podržaće MSP u slјedećim oblastima: 
– Pobolјšanje pristupa finansijskim sredstvima kroz 2 instrumenta: instrument sa kreditne garancije i instrument vlasničkog kapitala za rast i razvoj. 
– Pobolјšanje pristupa tržištima unutar Evropske unije i globalno – kroz Evropsku mrežu preduzetništva pomaže u pronalaženju poslovnih partnera, te pruža podršku razvoju preduzeća uz pomoć alata razvijenih od strane Evropske komisije. 
– Stvaranje bolјih okvirnh uslova za konkurentnost – podržava djelovanja u cilјu pobolјšavanja okvirnih uslova u kojima posluju preduzeća i podstiče razvoj klastera svjetske klase u EU. Cilјevi programa uklјučuju bržu digitalizaciju poslovne zajednice i promociju e-vještina i e-liderstva. 
– Podsticanje preduzetništva kroz niz aktivnosti kojima se podržava provođenje Akcionog plana za preduzetništvo 2020 (razmjene, istraživanja, pilot-projekte isl.)