Identifikovati mogućnost sistemskog uključivanja preduzeća u provođenje praktične nastave

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) koja provodi Program “PrilikaPlus” podržan od strane Vlade Švajcarske, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, organizuje sastanak o temi „Primjeri dobre prakse u procesu povezivanja srednjeg stručnog obrazovanja i privrede – iskustva i mogućnosti“.

Sastanku će pored entitetskih i kantonalnih ministara obrazovanja u BiH prisustvovati predstavnici pedagoških zavoda, poslovnog sektora i obrazovnih institucija, od kojih se očekuje da daju konkretne prijedloge i sugestije o u procesu unapređenja rada između srednjeg stručnog obrazovanja i privrede.

Cilj sastanka je da se, na osnovu uvida u međunarodna iskustva i primjere dobre prakse, identifikuju prednosti, nedostaci i mogućnosti sistemskog uključivanja preduzeća u provođenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju, koja se izvodi van škole.

Sastanak se održava u okviru priprema za međunarodnu konferenciju koja će se održati u septembru 2017. godine, a čiji  fokus će biti na saradnji između srednjeg stručnog obrazovanja i privrede. Srednje stručno obrazovanje ima ključnu ulogu u razvijanju ljudskih resursa, s ciljem postizanja privrednog rasta i zapošljavanja. Ključna uloga srednjeg stručnog obrazovanja je u osposobljavanju učenika i pojedinaca da steknu kvalitetno znanje, vještine i kompetencije, kao i kvalifikacije potrebne poslodavcu i tržištu rada.

Sastanak će se održati u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u srijedu 21.06.2017. godine od 11:00 – 15:00 časova.