GLOBALNA SEDMICA PREDUZETNIŠTVA 2011 Poziv partnerskim organizacijama


Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je domaćin Globalne sedmice preduzetništva koja se održava u periodu od 14 – 20. novembra 2011. godine.
Globalna sedmica preduzetništva predstavlja inicijativu koja treba da inspiriše mlade ljude da prihvate inovacije, maštovitost i kreativnost, da pretvore svoje ideje u stvarnost.
Globalna sedmica preduzetništva ima za cilj da:
Inspiriše – Što više mladih ljudi do 30 godina starosti upoznati sa pojmom preduzimljivog ponašanja,
Poveže – Povezati mlade ljude zanemarujući državne granice u globalnom naporu da se pronađu nove ideje,
Savjetuje – Pridobiti aktivne i inspirativne preduzetnike širom svijeta da obučavaju i savjetuju sljedeću generaciju preduzimljivih talenata kako bi ostvarili svoje preduzetničke snove,
Angažuje – Informisati lidere i kreatore politike da je preduzetništvo ključ nacionalnog ekonomskog uspjeha.
Globalna sedmica preduzetništva u 2010. godini je realizovana u 104 zemlje  svijeta, učešće je uzelo 23.952 parnterske organizacije, realizovano je 37.561 aktivnosti u kojima je učestvovalo 7.252.344 mladih ljudi…
Ovo je jedinstvena prilika da, na globalnom nivou, i Vi predstavite svoje aktivnosti koje se odnose na preduzetništvo mladih i da putem mreže partnerskih organizacija Globalne sedmice preduzetništva povežete sa organizacijama širom svijeta.
Pored promocije organizacija i aktivnosti na globalnom nivou, Agencija, kao domaćin, će obezbijediti promociju svih aktivnosti i na lokalnom nivou putem javnih RTV servisa i štampanih medija.
Više o Globalnoj sedmici preduzetništva možete pogledati na www.unleashingideas.org
Pozivamo Vas da se uključite u mrežu partnerskih organizacija, a za sve detalje u vezi prijave kontaktirajte nas na telefon broj 051 247 627, e-mail adresu: gsp@rars-msp.org