FOOD WALLEY d.o.o. Srebrenica

„Mentor nam je pomogao da preispitamo naše poslovanje i okruženje u cilju razumijevanja prošlih i sadašnjih uspjeha i neuspjeha u namjeri da se pozicioniramo za dalji razvoj. Unaprijedili smo komunikaciju sa našim okruženjem , kao izvorom resursa, povećali vidljivost preduzeća, unaprijedili saradnju sa našim partnerima, naročito u pogledu nabavke, te dobro osmišljenim planskim akcijama usmjerili tok razvoja proizvodnje u željenom pravcu.“

FOOD WALLEY d.o.o. Srebrenica