Evropska mreže preduzetništva Republike Srpske podržala više od 2000 preduzeća

Na sastanku predstavnika Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske koji je održan juče u Banjoj Luci, a kome je prisustvovala i predstavnica EASME Marija Popović, predstavljeni su  rezultati konzorcijuma u protekle dvije godine.
Na sastanku je istaknuto da je Evropska mreža predueztništva Republike Srpske u prethodnom periodu pružila podršku u 2000 preduzeća, organizovala brojne seminare, radionice i info dane na kojima su se privredni subjekti mogli informisati o mogućnostima koje nudi Mreža. To su, između ostalog, poslovno povezivanje, podrška u transferu tehnologija, inovativnosti, jačanju konkurentnosti, internacionalizaciji poslovanja. 
Predstavnica EASME izrazila je zadovoljstvo postignutim rezultatima Evropske mreže preduzetništva u protekle dvije godine.
Koordinator Mreže u Republici Srpskoj je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća a konzorcijum čine i Privredna komora Republike Srpske, Inovacioni centar Banja Luka, kao i Univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu.