Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske u punom kapacitetu

U prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, u petak 29.01.2016. godine, održan je sastanak konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EEN) čime je praktično označen početak njegovog funkcionisanja u okviru Mreže u punom kapacitetu.
Sastanku su prisustvovali svi članovi konzorcijuma koji, osim predstavnika Agencije, čine još i predstavnici Privredne komore RS, Univerziteta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu i Inovacionog centra Banja Luka.
Razgovarano je o planu aktivnosti za naredni period, budžetu, radnim procedurama, odnosu sa Evropskom komisijom i EEN FBiH, kao i ostalim pitanjima koja se tiču rada konzorcijuma u 2016. godini.