EUNORS organizuje Forum o internacionalizaciji poslovanja

Radni sastanak članova konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske održan je danas u prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Glavna tema sastanka bila je organizacija Foruma o internacionalizaciji poslovanja koji će se 03. novembra 2017. godine održati na Jahorini. U okviru Foruma biće održani i Međunarodni poslovni susreti, a svi partneri EUNORS-a učestvovaće u organizaciji ovog događaja. Za potrebe organizacije događaja biće formiran organizacioni odbor koga će činiti po jedan predstavnik  svake institucije. Dogovoreno je da će svi partneri raditi na pronalaženju koorganizatora iz drugih zemalja  kako bi se obezvijedilo prisustvo što većeg broja stranih preduzeća.
Osim organizacije Foruma, na sastanku je bilo riječi i o obukama za program Horizont 2020 i Kozme, dogovoreno je da obuka bude održana početkom jula u Banjoj Luci u saradnji sa kolegama iz Evropske mreže preduzetništva Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Konzorcijum Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, osim Agencije čine još i dva javna univerziteta u Banjoj Luci i Sarajevu, Privredna komora RS i Inovacioni centar Banja Luka.