Edukacija za „UNIBL Start-up 2008“

U prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća 09.septembra 2008. godine počela je edukacija za učesnike drugog kruga takmičenja za najbolju poslovnu ideju „UNIBL Start-up 2008“

Cilj edukacije je da aplikanti u toku treninga razrade svoju poslovnu ideju i pretvore je u poslovni plan koji će na kraju biti ocjenjen od strane Komisije za ocjenu poslovnih planova.

Edukaciju vode CEFE treneri po metodologiji za obuku preduzetnika i početnika u biznisu, koja je razvijena od strane njemačke organizacije za tehničku pomoć GTZ, a koja se bazira na interaktivnom i iskustvenom pristupu učesnika.

Teme koje će biti obrađene u toku edukacije su:

  • SWOT analiza
  • Marketing plan
  • Organizacija i menadžment preduzeća
  • Finansijski plan
  • Biznis plan.