eDigiStars „Budućnost – Samoodrživost projekta“

Dva megatrenda se eksponencijalno i na globalnom nivou spajaju: tehnološki napredak i starenje stanovništva. Ovaj fenomen nagovještava značajne promjene u socioekonomskoj oblasti i međusektorskim poslovnim modelima. eDigiStars projekat je tu da ponudi inovativni sistem koji odgovara izazovima oba megatrenda na inspirativan i lako prenosiv način.

Brz razvoj digitalnih tehnologija i njihova sve veća primjena u mnogim oblastima svakodnevnog života pokrenuli su lјude da kontinuirano uče digitalne vještine.

To se odnosi i na starije odrasle osobe, kod kojih je digitalna pismenost u prosjeku slabije razvijena nego kod mlađih odraslih osoba.

Postoji mnogo izazova sa kojima se treba suočiti kako bi se osiguralo da tehnologije zaista osnaže starije lјude koji žele da budu povezani i da obezbjede alternativna rješenja za one koji žele da ostanu van digitalnih tehnologija ili nemaju izbora. Nadamo se da će inicijative, kao što je eDigiStars projekat pokrenuti brze promjene. „Srebrna ekonomija“ se procenjuje na 15 triliona evra na globalnom nivou. Javni i privatni sektor prepoznaju da starenje stanovništva predstavlјa priliku, posebno za tehnološku industriju i digitalne usluge. U narednom periodu će samo rasti potreba za uklјučivanjem starijih nezaposlenih lica u ove industrije.

Nekoliko preporuka za buduće uklјučivanje starijih lјudi u digitalnu oblast može se preuzeti iz eDigiStars projekta.

Prvo, potrebno je priznati heterogenost starijijh osoba, posebno u pogledu digitalnih tehnologija. Da bi se podržali stariji lјudi u sticanju digitalnih vještina, ne bi trebalo primjenjivati pristupe koji odgovaraju svima. eDigiStars inovativni sistem, pilotiran i usklađen, je primjer koji treba slijediti.

Drugo, društveni kontakti često igraju važnu ulogu kao „ulaz“ za učešće u aktivnostima koje se odnose na sticanje znanja u digitalnoj oblasti.

Upravo zbog toga, poseban naglasak treba staviti na razvoj sigurnog i inspirativnog okruženja za učenje koje će omogućiti takve društvene kontakte. Ovo je sve važnije jer je digitalizacija prisutna u životima svih lјudi, uklјučujući i starije odrasle, iako za neke od njih interesovanje za učenje i korišćenje digitalnih tehnologija možda neće doći automatski. Onlajn kursevi nisu pogodni za starije osobe u pobolјšanju njihovih digitalnih vještina za novu karijeru jer društveni kontakt ostaje i dalјe veoma važan kako bi ih motivisao na promjene.

Projektni partneri su naporno radili na pobolјšanju čitavog eDigiStars sistema i razvili su unapređene verzije tri eDigiStars alata, kao i teritorijalne akcione planove. Teritorijalni akcioni plan je povezan sa eDigiStars strategijom koja je pripremlјena na početku realizacije projekta. Sada, nakon uspješne realizacije pilot projekta, pripremlјeni su teritorijalni akcioni planovi.

Individualni teritorijalni akcioni planovi pokrivaju klјučne akcije, vremenski raspored aktivnosti, finansijske i lјudske resurse i institucionalne odgovornosti na svakoj teritoriji koja je dio projekta.

Svrha je da se obezbjedi samoodrživost eDigiStars inovativnog sistema u naredne tri godine nakon završetka finansiranja projekta.

Za više informacija posjetite našu internet stranicu.