„E-metal“ d.o.o. Šamac

„Mentoring nam je pomogao da na moderniji i brži način analiziramo klјučne procese u našem preduzeću i shodno tome, preduzmemo konkretne aktivnosti. Ovo nam je bilo nepoznanica, ali uz stručnu pomoć mentora spoznali smo koristi od ovog procesa i iskoristili smo konkretne alate za unapređenje poslovnih procesa. Uz pomoć mentora sagledali smo sve aspekte i polјa našeg poslovanja i uz detalјnu analizu sada imamo jasniju sliku naše unutrašnje organizacije, određenih propusta, ali i našu sveukupnu poziciju na tržištu.

Svakako da bismo ovu uslugu preporučili svima koji imaju potrebu za lakše prepoznavanje određenih problema, njihovo otklanjanje, kao i za unapređenje psolovnih procesa. Takođe bismo i mi ponovo koristili ovu uslugu ukoliko nam se ukaže prilika. Na kraju, bitno je istaći da je ova usluga za nas bila besplatna, što naravno ne umanjuje njen značaj, kao ni osnovnu svrhu.“