Đukić zahvalio medijima za podršku i korektnu saradnju

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić organizovao je juče koktel za predstavnike medija povodom završetka poslovne godine. On se predstavnicima medija zahvalio za podršku i korektnu saradnju u protekloj godini izrazivši nadu da će ta saradnja biti nastavljena i u 2019.
Tom prilikom direktor je govorio o najznačajnijim aktivnostima agencije u protekloj godini kao i planovima za 2019.
– Iza nas je još jedna sadržajna i uspješna godina u kojoj smo proveli brojne aktivnosti koje su za cilj imale podršku osnivanju novih i razvoju postojećih malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj – naglasio je Đukić.
On je istakao nekoliko međunarodnih projekta koje provodi agencija kao što su Evropska mreža preduzetništva, Akcelerator, Druga šansa, a osvrnuo se i na projekat Prilika plus koji je okončan nakon osam godina uspješne relaizacije na području cijele BiH.
– U prvoj fazi nastojali smo “ugasiti požar” i kroz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih obezbijediti poslodavcima potrebne radnike u šest sektora koje smo identifikovali kao najugroženije: mašinstvo i obrada metala, šumarstvo i obrada drveta, ugostiteljstvo, poljoprivreda, tekstil, koža i obuća, građevinarstvo. Uz pomoć donatora – Vlade Švajcarske, uspostavili smo osam trening centara širom BiH u kojima je obučeno više od 600 osoba. Većinu su poslodavci odmah angažovali.  U drugoj fazi nastojali smo da doprinesemo unapređenju kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja kako bismo odmah nakon završetka srednje škole imali kadrove spremne da se uključe u proizvodni proces. Kroz ovaj projekat uspjeli smo da obezbijedimo i opremu za određeni broj školskih radionica, ali i preduzeća u kojima se provodi učenička praksa, dodatno smo edukovali profesore praktične nastave i mentore koji će u preduzećima raditi sa učenicima na praksi – rekao je Đukić.
Direktor je najavio i novi ciklus obuke za buduće mentore koji treba da počene u februaru, kao i aktivnosti u okviru novog projekta  „Druga šansa“  čiji je cilj razvijanje politika pružanja druge šanse preduzetnicima čiji prvi poslovni poduhvat nije uspio.