Drugi ciklus akcelerator pilot programa u saradnji sa agencijom PREDA

Saradnja projektnih timova na realizaciji drugog ciklusa akcelerator pilot programa dogovorena je danas u Banjoj Luci na sastanku predstavnika Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.
Pilot program provodi RARS u okviru projekta ACCELERATOR „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, a drugu fazu realizovaće u saradnji sa prijedorskom razvojnom agencijom koja provodi projekat FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi. Oba projekta sufinansira Evropska unija iz sredstava ERDF i IPA  fondova u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. 
Akcelerator pilot program  je namjenjen početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge.