Druga faza programa “Prilika plus”

Program “Prilika plus” koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Development Cooperation – SDC), a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, nastavlja u novembru sa drugom fazom provođenja svojih aktivnosti koja će trajati do novembra 2018. godine. 
Tokom ove faze program će uspostaviti i intenzivirati saradnju sa određenim brojem srednjih strukovnih škola u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogući učenicima praksu u zainteresovanim kompanijama i sticanje praktičnih znanja i iskustva. Na ovaj način će se velikom broju učenika poboljšati šanse na tržištu rada, a poslodavcima obezbijediti  stručna radna snaga. Predviđeni budžet za drugu fazu programa iznosi 9,8 miliona konvertibilnih maraka (KM).
Program “Prilika plus” će u drugoj fazi raditi i na uspostavljanju operativnog sistema strukovnog cjeloživotnog obrazovanja koji je razvijen i uspostavljen tokom prve faze projekta od 2011. do 2014. godine.
U prethodnoj fazi, Program je pomogao u osnivanju osam trening centara koje je pohađalo 200 polaznika u 20 različitih programa obuke.
Opšti cilj programa “Prilika plus”, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, je unapređenje  mogućnosti pronalaska zaposlenja učenika, studenata, nezaposlenih, kao i produktivnosti zaposlenih. Svrha Programa je uvođenje sistemskih rješenja i iniciranje promjena u oblast stručnog i tehničkog obrazovanja u BiH.