Donesena Uredba o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja

Vlada Republike Srpske donijela je juče Uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

Ovom uredbom uređuju se predmeti projekata za direktna ulaganja, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaj, kriterijumi za ocjenjivanje prijava i druga pitanja od značaja za postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

Cilj dodjele podsticaja za direktna ulaganja jeste davanje podrške realizaciji projekata privrednih subjekata u svrhu: primjene nove tehnologije i unapređenja tehnoloških procesa proizvodnje, poboljšanja konkurentnosti proizvođača, podrške zapošljavanju, podrške privrednim subjektima u otežanim uslovima poslovanja koji su izazvani virusom korona i podsticanja ravnomjernog regionalnog razvoja.

Podsticaji se dodjeljuju s ciljem podrške privrednim subjektima u otežanim uslovima poslovanja koji su izazvani virusom korona.

Budžetom Ministarstva privrede i preduzetništva za 2021. godinu planirana su sredstava za dodjelu podsticaja u iznosu od 4.000.000 KM, a javni poziv će biti raspisan u narednih 15 dana.

Izvor: INVEST SRPSKA