Zakon o porezu na nepokretnosti
Uputstvo o carinskom postupku spoljne obrade
Uputstvo o carinskom postupku unutrašnje obrade
Odluka o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza
Odluka o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH
Odluka o usaglašavanju i usklađivanju carinske tarife BiHOdluka o usaglašavanju i usklađivanju carinske tarife BiH
Uputstvo o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja
Uputstvo o postupku obrade pod carinskom kontrolom
Uputstvo o postupku odobravanja drumskog vozila i kontejnera za prevoz robe pod carinskim obilježjem po sistemu TIR
Uputstvo o provođenju postupka po karnetu TIR