Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća
Zakon o privrednim društvima
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti
Zakon o porezu na dobit
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Zakon o komunalnim taksama
Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske
Zakon o radu Republike Srpske