Dogovarane aktivnosti za provođenje Akta o malom biznisu

Četvrti koordinacioni sastanak radne grupe za primjenu principa definisanih u Aktu o malom biznisu u BiH u čijem radu učestvuje i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, održana je juče u Zvorniku.
Na sastanku je dogovarana realizacija konkretnih aktivnosti koje su definisane akcionim planovima  za provođenje Akta o malom biznisu za period 2017-2018. godina, a koje će se realizovati u narednom periodu uz podršku EU ProLocal programa. Cilj je podrška prioritetima koje su definisali predstavnici privrede i lokalnih zajednica kao što je podrška procesu javno-privatnih konsultacija u izradi strategije ženskog preduzetništva, podrška start-up preduzećima isl.
Razgovarano je i o podršci koordinacionim sastancima koji će se organizovati sa relevantnim institucijama kako bi se obezbijedilo razumijevanje, podrška i učešće u realizaciji dogovorenih aktivnosti, kao i praćenje i ocjena realizacije tih aktivnosti.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, Vlade Brčko distrikta i Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta.