Dodijeljeni sertifikati profesorima praktične nastave

Završnom evaluacijom i dodjelama sertifikata juče je na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci završena multidisciplinarna obuka za još dvije grupe polaznika u okviru projekta „Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola“. Projekat je dio programa Prilika plus koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a podržava Vlada Švajcarske. 

Obuka je sadržavala teoretski dio koji su realizovali predavači sa Mašinskog fakulteta i praktičnu jednodnevnu obuku u partnerskim preduzećima.

Polaznici su se upoznali sa novim dostignućima u oblastima: hidraulika, CNC programiranje, mehatronika, robotika, motori i motorna vozila, zavarivanje i ispitivanje materijala, mjerenje i 3D skeniranje modela, te brza izrada prototipa modela i alata.

Obuka za narednu grupu polaznika, koja će biti i završna u okviru realizacije projekta, počeće 20.06.2016. godine.