Direktor RARS učestvovao u radu Prvog godišnjeg sveruskog Kongresa inovativnih malih i srednjih preduzeća

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić, sa saradnicima, učestvovao je u radu Prvog godišnjeg sveruskog Kongresa inovativnih malih i srednjih preduzeća, koji je održan u Moskovi  u periodu 26 – 27.maja 2016. godine. 

Kongres, koji je organizovala Evropska komisija u saradnji sa Evrospkom mrežom preduzetništva Rusije, okupio je predstavnike Evropske komisije, nadležnih ministarstava, jedinica lokalne i regionalne samouprave, obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija, privatnog sektora i druge.

Agencija je u okviru Evropske mreže preduzetništva bila saorganizator poslovnih susreta koji su održani tokom Kongresa u Ekspo centru u Moskvi.

Direktor Agencije je u okviru zvaničnog programa potpisao i ugovor o poslovnoj saradnji sa direktorom Biznis inkubatora iz regije Saratov.