Direktor RARS prisustvovao obilježavanju 20 godina Švajcarskog programa saradnje u BiH

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić sa saradnicima prisustvovao je obilјežavanju 20 godina Švajcarskog programa saradnje u BiH.

Tim povodom Švajcarska ambasada je 2.juna 2016. godine u Sarajevu organizovala panel diskusiju o temi „Švajcarska – partner BiH u izgradnji mostova između lјudi, društava i kultura“, a prikazan je i dokumentarni film „20 godina Švajcarskog programa saradnje u BiH: retrospektiva i budućnost“.

Prema riječima ambasadora  Švajcarska je na 7. mjestu kada je riječ o stranim investicijama u BiH. Do sada je uloženo više od milijardu KM, a u toku je izrada nove strategije 2017. – 2020. godina, koja predviđa ulaganje više od 34 miliona KM u slične projekte na godišnjem nivou. Švajcarski program saradnje posebno je aktivan u segmentu obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i u oblasti polјoprivrede i zapošlјavanja, naročito mladih lјudi.

Među lokalnim partnerima sa kojima su ostvarili uspješnu saradnju je i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća koja uz podršku Vlade Švajcarske već šest godina realizuje program Prilika plus kojim daje doprinos funkcionalnijem povezivanju obrazovanja i privrede.