Direktor RARS posjetio Agenciju za razvoj malih i srednjih preduzeća Bijeljina

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić sa saradnicima juče je posjetio Agenciju za razvoj malih i srednjih preduzeća Bijeljina.
 

Osim redovnih sastanaka koji se održavaju tokom godine sa lokalnim razvojnim agencijama i nadležnim organima jedinica lokalne samouprave, Agencija redovno organizuje posjete i sastanke sa lokalnim agencijama u cilju sagledavanja mogućnosti i planiranja zajedničkih aktivnosti i projekata.  

Na sastanku je razgovarano o modelima i iskustvima u implementaciji podsticaja za MSP i preduzetnike na lokalnom nivou, razvoju industrijskih zona, problemima preduzeća koja su  zahvaćena prošlogodišnjim poplavama i datoj podršci tim preduzećima. Takođe je razgovarano i o učešću u aktuelnim međunarodnim projektima i drugim temama.

Direktor RARS, Marinko Đukić i direktor Agencije za razvoj MSP Bijeljina Slaviša Jovanović zaključili su da će se voditi računa o zajedničkom organizovanju obuka, seminara, konferencija i projekata, razvijanju Evropske preduzetničke mreže Republike Srpske – EUNORS sa ravnomjernijom pokrivenošću svih opština i njihovih preduzeća.