Direktor Agencije govorio na konferenciji „Preduzetništvo – mogućnost i izazovi“

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Slobodan Marković, učestvovao je u radu konferencije o temi „Preduzetništvo – mogućnost i izazovi“ koja je održana 14.aprila u Mostaru, kao podsajamska manifestacija u okviru „13. međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2010“.
Direktor Marković govorio je tom prilikom o ulozi Agencije u međunarodnom regionalnom povezivanju.
Uspostavljen je kontakt sa italijanskom regionalnom razvojnom agencijom Abruzo i razgovarano je o mogućoj saradnji na projektnoj osnovi.