Direktor Agencije govoriće na stručnoj konferenciji „Ljudi, drvo, namještaj“

Direktor Republičke agencije z a razvoj malih i srednjih preduzeća, Slobodan Marković, govoriće na stručnoj konferenciji „Ljudi, drvo, namještaj“  o temi „PSA u funkciji podrške izvozu“.

Konferenciju organizuje Banjalučki velesajam u okviru Međunarodnog sajma namještaja SAN, koji će se održati od 2. do 6. juna 2010. godine u Banjoj Luci.