Digitalnim alatima do efikasnijeg upravlјanja organizacijom preduzeća

Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je danas u Banjoj Luci seminar o temi ,,Dinamično upravlјanje organizacijom preduzeća u kontekstu digitalne transformacije društva“ na kojem učestvuju 22 predstavnika privrednih subjekata u Srpskoj. Seminar se organizuje u okviru Evropske mreže preduzetništva.

Cilј seminara ja da učesnici steknu uvid u vještine upravlјanja performansama preduzeća i zaposlenih u skladu sa zakonom i najbolјim praksama korporativnog upravlјanja putem dinamične funkcionalno-procesne organizacije poslova i radnih mjesta, primjenom savremenih digitalnih alata.

Ceminar obuhvata slјedeća tematska područja: Upravlјanje performansama (Performance management), Razvoj strategije u kontekstu upravlјanja lјudskim kapitalom,  Uspostavlјanje sistema radnih odnosa u skladu sa zakonom i najbolјim poslovnim praksama, Modeliranje gradivnih elemenata organizacione strukture, Uspostavlјanje i održavanje Organizacije poslova i radnih mjesta, Modeliranje i uspostavlјanje sistema zarada i nagrada, Integralni pristup upravlјanju performansama preduzeća i Savremeni pogled na upravlјanje korporativnim performansama.