Delegacija RARS razgovarala sa predstavnicima kineske ambasade u BiH

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća sa saradncima razgovarao je juče u ambasadi NR Kine u Sarajevu  sa predstavnicima Odjeljenja za ekonomski razvoj ove ambasade.

Razgovarno je o modelima ekonomskog razvoja u NR Kini i BiH, kao  i različitim pristupima u podsticanju razvoja sektora malih i srednjih preduzeća koji se koriste u kineskim provincijama. Istaknut je značaj povezivanja razvojnih institucija iz NR Kine i BiH radi  implementacije zajedničkih razvojnih projekta. Na sastanku je zaključeno da je potrebno definisati konkretne razvojne projekte čija bi realizacija počela sljedeće godine. 

Predstavnici kineske ambasade istakli su i potrebu unapređenja uslova za poslovanje kineskih preduzeća u BiH.
Sastanak je rezultat posjete delegacije Vlade Republike Srpske NR Kini u julu ove godine.