Delegacija Instituta za ekonomsku promociju austrijske federalne privredne komore posjetila Agenciju

Republičku agenciju za razvoj malih i srednjih preduzeća danas je posjetila delegacija Instituta za ekonomsku promociju austrijske federalne privredne komore. Direktor Agencije Marinko Đukić sa saradnicima razgovarao je sa gostima o potencijalnom partnerstvu u oblasti intervencija u srednjem stručnom obrazovanju, budući da i austrijska preduzeća koja posluju u Republici Srpskoj muči problem pronalaženja adekvatne radne snage.

– Analizirajući situaciju u realnom sektoru, shvatili smo da je nedostatak kvalifikovane radne snage jedan od najvećih problema sa kojim su suočena naša preduzeća. U namjeri da taj problem riješimo, prije šest godina krenuli smo u realizaciju programa Prilika plus. Uz podršku Vlade Švajcarske uspješno smo zaokružili prvu fazu u kojoj smo se bazirali na stvaranju mogućnosti da osobe koje traže posao ovladaju znanjima i vještinama koje poslodavci danas traže. Kroz drugu fazu, čija je realizacija u toku, pokušavamo otići korak dalјe i što više približiti privredu i obrazovanje kako bismo dobili kvalitetne radnike na tržištu, odmah po završetku školovanja. Cilј je da ta kvalitetno edukovana radna snaga pronađe zaposlenje u privredi Republike Srpske, sa čim su se saglasili i naši gosti – rekao je direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić istakavši da su kolege iz Austrije prepoznale kapacitet koji Agencija ima u realizaciji ovih aktivnosti, te da će Agencija rado dati svoj doprinos u rješavanju ovih problema.