Čvršća saradnja RARS i Garantnog fonda RS

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić i direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar potpisali su protokol o saradnji koji će doprinijeti daljem unapređenju saradnje između ove dvije institucije.

Potpisnici protokola su se usaglasili da će unapređivati saradnju sa lokalnim zajednicama i lokalnim razvojnim agencijama, kao i međunarodnim institucijama s ciljem podrške malim i srednjim preduzećima. 

Posebna pažnja biće usmjerena na lokalni ekonomski razvoj i razvoj infrastrukture, podršku preduzetnicima, transfer znanja i tehnologija, klasterizaciju, zapošljavanje i samozapošljavanje, razvoj poslovnih zona, ali i podršku poljoprivrednom sektoru i sektoru turizma.