Certifikati za uspješno završenu obuku menadžera u industriji drveta

Polaznici prvog kruga edukacija u projektu “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta”, koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća uz podršku Vlade Švajcarske, dobili su 10. 09.2016. u Banjaluci sertifikate o uspješno završenoj obuci.
Obuka se sastojala od četiri višednevna modula koji su realizovani od septembra 2015. do aprila 2016. godine u Sarajevu. Peti modul održan je tokom maja i juna ove godine u Centru za razvoj i saradnju u Bilu pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna (Švajcarska) koji i provodi obuku u saradnji sa Centrom za specijalističku edukaciju „Format““ iz Sarajeva.
 Ministar prosvjete i kulture RS Dane Malešević, koji je prisustvovao svečanom uručenju certifikata, istakao je da resorno ministarstvo zajedno sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, a u okviru aktivnosti programa “Prilika plus”, planira reformu stručnog obrazovanja i pripremu centra za stručno obrazovanje.
 Obraćajući se prisutnima direktor Agencije Marinko Đukić posebno je istakao da projekti poput “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta” mogu umanjiti jaz između potražnje i ponude radne snage.
 “Ono što je nas iz Agencije usmjerilo prema provođenju jednog ovakvog projekta je jasna i nažalost izražena nepodudarnost između obrazovanja i potreba industrije i u sektoru namještaja i obrade drveta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Kao neko iz privrede, znam koliki je to problem i ozbiljan teret za preduzeća” – precizirao je Đukić.