CAMPUS – posebno mjesto za edukaciju starijih u digitalnoj oblasti

Projekat „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars, sufinansiran iz sredstava EU u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, okuplјa partnere iz 8 zemalјa koji će ojačati digitalne vještine kod osoba starijih od 50 godina. Projekat ima za cilј razvoj održivih ekosistema koji uspješno pretvara starije radnike u digitalne preduzetnike, pomažući im da steknu želјene vještine, ali i preduzećima da ostanu konkurentna.

Projekat obuhvata 19 partnera u 8 podunavskih zemalјa – Austriji, Bosni i Hercegovini/Republici Srpskoj, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji i Ukrajini.

eDigiStars se temelјi na profesionalnoj saradnji razvojnih agencija, organizacija za stručno osposoblјavanje i obuku odraslih, zavoda za zapošlјavanje, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava, privrednih komora, organizacija za privredni i ekonomski razvoj i ugroženih cilјnih grupa koje rade zajedno kako bi osigurali uspjeh.

Važan dio projekta predstavlјa razvoj tri alata koji će igrati klјučnu ulogu u procesu kreiranja novih prilika za samozapošlјavanje starijih u digitalnoj oblasti.

Prvi alat POWERYOU osnažiće starije osobe za digitalno samozapošlјavanje, drugi CAMPUS će prilagoditi relevantne kurseve za starije njihovim specifičnim potrebama, dok će LABEL alat  sertifikovati one starije osobe koje pokažu očekivani nivo digitalnih vještina. Tokom posebnih sastanaka i radionica, koji su se održavali onlajn, zbog pandemije uzrokovane virusom korona, projektni partneri su diskutovali o razvoju alata, koristeći različite metode za interaktivni rad u grupama.

Jedna od diskusija vodila se o razvoju CAMPUS alata koji je namijenjen pružaocima obuka i kurseva za prekvalifikaciju. Alat će ih uputiti kako da efikasno i efektivno prilagode svoje kurseve specifičnim potrebama cilјne grupe. CAMPUS će se testirati kroz jedan kurs na svakoj teritoriji tokom trajanja projekta.

Projektni partneri su tokom učešća u nekoliko radionica diskutovali o specifičnim aspektima i načinu na koji stariji od 50 godina obrađuju informacije, kao i o efikasnim strategijama obuke. Opadanje percepcije, pažnje, pamćenja i sposobnosti tumačenja starijih – sva ova pitanja zahtijevaju specifične inovativne prijedloge za prenošenje digitalnih vještina starijim osobama. Projektni partneri su odlučili da organizuju CAMPUS alat kroz pet glavnih poglavlјa: statistika – stvarno stanje obuka i kurseva u različitim zemlјama, njihov sadržaj, glavne teme kojima se treba baviti, broj sati i opšti opis informacija koje se pružaju prilikom obuka.

Razvoj alata počinje pregledom podataka u osam zemalјa učesnica, kao i njihovom analizom. Statistika i stvarno stanje obuka, kao i slobodnih radnih mjesta u pojedinim zemlјama, pregled podataka po zemlјama, sadržaj kurseva usmjerenih na digitalne vještine kod starijih lјudi, moduli obuke i njihova kombinacija detalјno su opisani u alatu.

Moduli obuke su odabrani na osnovu istraživanja u svim zemlјama, a cilј je da se učesnici pripreme za različite pozicije za koje su potrebne digitalne vještine. Obrada informacija kod osoba starijih od 50 godina zahtijeva posebnu pažnju i u skladu s tim su postavlјena zlatna pravila za prilagođavanje obuke njihovim potrebama.

CAMPUS takođe definiše: očekivanja učesnika kako bi ishod obuke bio pozitivan i učesnici zadovolјni, pružanje nade i optimizma, kontrolu anksioznosti, izazivanje pogrešnih shvatanja, korišćenje metoda odvlačenja pažnje (šale) gdje je to prikladno, isticanje koristi od obuke – davanje praktičnih primjera; iskazivanje poštovanja i omogućavanje učesnicima da izraze zabrinutost u vezi sa učenjem, da budu saslušani; prikuplјanje informacija o potrebama i interesovanjima učesnika. Razvijeni alat takođe uklјučuje: procijenjeno trajanje svake studijske teme u časovima, opis pojedinačnih modula i njihovog sadržaja, kao i osnovne finansijske, pravne vještine i praktične savjete.

Projektni tim ima jedan zajednički cilј, a to je podržati lјude starije od 50 godina da ostanu aktivni i osigurati da društvo Dunavske makroregije ima koristi od njihove snage i talenta.

Razvojna agencija Republike Srpske je jedini partner u projektu iz Bosne i Hercegovine. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci, provođenje projekta počelo je 1. jula 2020 godine.