Bespovratna sredstva za podršku projekata poslovnog savjetovanja i konsultantskih usluga

EBRD Small Business Support (ranije poznat kao BAS) podržava obezbjeđenje poslovnih savjeta i konsultantskih usluga za mala i srednja preduzuća u BiH fleksibilnim grantovima, od 50% do 75% ukupne neto vrijednosti projekta, sa maksimumom od EUR 10.000.

Oblasti konsultantskih usluga koje pokriva program su: strateško i poslovno planiranje, informacioni i komunikacioni sistemi, marketing, organizacija, kontrolni i menadžment sistemi, inženjerska rješenja, efikasno iskorištenje energije i resursa i zaštita okoline.

Sredstva mogu koristiti MSP od 10 do 250 zaposlenih, sa većinskim privatnim vlasništvom, većinskim BH vlasništvom, koja posluju najmanje dvije godine i finansijski su stabilna sa potencijalom rasta. Izuzetak su vojna i duvanska industrija, osiguranje, bankarski sektor, finansijske usluge i kocka.

Više informacija na: knowhowbasbih@ebrd.com i www.ebrd.com/knowhow