Besplatan trening za vlasnike malih i srednjih preduzeća

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Inovacionimcentrom Banja Luka i Udruženjem trenera CEFE organizuje ciklus besplatnih treninga ProNet.
ProNet je program treninga za vlasnike malih i srednjih preduzeća, koja broje više od pet i manje od 25 zaposlenih, a žele da razviju svoj posao i postanu konkurentniji. Razvijen je kako za proizvodna, tako i za trgovačka i uslužna mala i srednja preduzeća od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke.
Program se sastoji od četiri modula od kojih svaki traje dva dana po četiri sata dnevno. Prva dva modula, „Provjera zdravstvenog stanja firme“ i „Marketing“ biće održani u periodu od 26. – 29. juna, a „Upravljanje informacijama“ i „Upravljanje troškovima“ od 03. – 06. jula 2012. godine u Inovacionom centru Banja Luka.
Cilj treninga je povećanje nivoa produktivnosti i profitabilnosti malih i srednjih preduzeća kroz upotrebu vrhunske tehnologije, koja omogućava proizvodnju u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta i zaštite okoline.
Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave na adresu trening@icbl.ba i poboljšaju proces donošenja odluka kao i da se motivišu da efikasnije upravljaju svojim biznisom.