Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavila je godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2021. godine. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 2.10.2020. godine.

Podnosilac zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u BiH, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje građana, lokalne zajednice, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj (npr. LAG). Podnosilac zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.

Projekti se trebaju usmjeriti u sektoru Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovlјivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave.

Više detalјa o javnom pozivu potražite na: https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/x2020_09_04_vyzva_k_predkladani_navrhu_na_male.html