Banja Luka: Javni poziv Uklјučivanje dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca (15-64) 

Objavlјen je Javni poziv Uklјučivanje dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca (15-64) na tržište rada koji se finansira kroz projekat EU4Employment.

Rok za dostavlјanje projektnih prijedloga je 04. mart 2024. godine.

Cilј Poziva je da osigura kreiranje i provedbu integralnog programa aktiviranje, obuke i zapošlјavanja dugoročno nezaposlenih osoba (starosti od 15 do 64 godine).

Na predmetni poziv mogu se prijaviti:

  • Zavodi za zapošlјavanje;
  • Centri za socijalni rad;
  • Udruženja građana koji zastupaju interese osoba koje se teško mogu zaposliti;
  • Udruženja građana orijentisana na razvoj tržišta rada;
  • Jedinice lokalnih samouprava i razvojne agencije;
  • Institucije za obrazovanje i obuku;
  • Poslodavci i preduzeća i
  • Nezavisni stručnjaci koji mogu doprinijeti pobolјšanju položaja dugoročno nezaposlenih osoba na tržištu rada.

Ukupan budžet Poziva iznosi 1 milion američkih dolara, finansiraće se najmanje četiri projektna prijedloga dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 200 000 do 250 000 američkih dolara.

Detalјne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.