Agenciji uručena plaketa Mašinskog fakulteta Banja Luka

Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci uručio je Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća plaketu za saradnju i doprinos razvoju ove visokoškolske ustanove.
Plaketa je dodijeljena i Nikoli Dragoviću voditelju programa Prilika plus koji realizuje agencija, a podržava Vlada Švacarske kojoj je ovom prilikom uručena povelja fakulteta.
Na svečanosti, koja je povodom 45 godina postojanja Mašinskog fakulteta, održana u petak, 18. novembra, dekan dr Darko Knežević gvorio je o ostvarenim rezultatima u proteklom periodu. On je  kao posebno značajnu aktivnost u prošloj, ali i ranijim  godinama, izdvojio uspješno učešće u projektima, pogotovo onim koje Fakultet realizuje u saradnji sa privrednim subjektima. Jedan od takvih je i projekat “Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih tehničkih škola na Mašinskom fakultetu, Banjaluka”, realizovan u okviru aktivnosti programa Prilika plus.
Cilj projekta bio je da se kroz predavanja i vježbe dodatno edukuje nastavno osoblje u srednjim tehničkim školama metalske struke i pripremi za vođenje nastave o savremenim tehnologijama. Edukacija je podrazumijevala teoretska predavanja, ali i praktičnu obuku u partnerskim preduzećima iz oblasti savremenih tehnologija. Mašinski fakultet Banjaluka obezbijedio je i uložio u projekat prostor, opremu i kadrove za izvođenje obuka, kao i administrativnu i tehničku podršku projektu.
Obuku je uspješno završilo više od 157 nastavnika i profesora iz 33 srednje tehničke škole iz Republike Srpske, a u planu je nastavak edukacije.