5. Forum o internacionalizaciji poslovanja 7. i 8. novembra u Banji Vrućici

Peti Forum o internacionalizaciji poslovanja biće održan 7. i 8. novembra u Banji Vrućici u Tesliću. Forum tradicionalno organizuju Razvojna agencija Republike Srpske i Razvojna agencija Srbije, u okviru Evropske mreže preduzetništva. 
Forum će na jednom mjestu okupiti privrednike iz zemalja regiona, EU i svijeta, predstavnike državnih institucija i privrednih komora, razvojnih agencija i drugih organizacija koje pružaju podršku privredi, sve u cilju razmjene iskustva, promovisanja njihovih proizvoda i usluga, kao i uspostavljanja novih poslovih kontakata i buduće saradnje. 
Centralni događaj i ovogodišnjeg Foruma biće Međunarodni poslovni susreti za preduzeća i klastere. Prateći program Foruma podrazumijeva i organizaciju panel diskusija i seminara o različitim temama sa ciljem predstavljanja najboljih praksi, umrežavanja ideja, razmjene informacija, kao i pronalaženja potencijalnih partnera za realizaciju projekata od zajedničkog interesa.
Učešće na Forumu prijavilo je 180 učesnika iz brojnih zemalja širom svijeta.
“Prije pet godina počeli smo kao forum o privrednoj saradnji Srpske i Srbije, a prije dvije godine shvatili smo da je to tijesan okvir za naša preduzeća, zbog čega smo odlučili da idemo u njegovu internacionalizaciju. Na dosadašnja četiri foruma bilo je više od 800 učesnika i 1.700 sastanaka predstavnika preduzeća, a privrednici koji su učestvovali na ovakvim skupovima dali su dobre ocjene o njihovoj korisnosti i organizaciji – rekao je direktor Razvojne agencije Republike Spske Marinko Đukić.
Organizaciju i ovogodišnjeg foruma podržalo je resorno ministarstvo i Vlada RS. Ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević istakao je da će forum domaćim privrednicima stvoriti priliku da se predstave u najboljem svjetlu, te da na jednom mjestu razgovaraju sa drugim privrednicima i time omoguće stvaranje poslovnih kontakata.
“Ujedno, ovo je prvi nastup agencije pod novim imenom koje joj omogućava da se bolje pozicionira i prema fondovima EU, da može pružiti bolje usluge našim privrednicima koji učestvuju u aplikacijama za određene projekte”, rekao je Petričević na konferenciji za medije koja je održana u Banjoj Luci.