RARS na završnoj konferenciji projekta DanubeChance2.0

Direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić sa saradnicima prisustvovao je 23. novembra 2021. godine u Budimpešti završnoj konferenciji projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0, a u čijoj realizaciji učestvuje i Razvojna agencija Republike Srpske. Tom prilikom uspostavljeni su brojni kontakti sa razvojnim agencijama i sličnim institucijama iz drugih evropskih zemalja kako bi se u budućnosti razmotrile mogućnosti za realizaciju novih zajedničkih projekata i aktivnosti.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici svih partnera u projektu, donosioci odluka i kreatori politika, mentori i učesnici mentoringa. Projektni partneri su predstavili do sada realizovane aktivnosti, rezultate, razmijenili iskustva i naučene lekcije iz oblasti pružanja podrške preduzetnicima sa potešoćama u poslovanju, te iskustva u realizaciji sistema ranog upozorenja. Takođe, predstavljeni su ciljevi i aktivnosti Strategije preduzetništva „druge šanse“ u Dunavskoj regiji.

U okviru panel diskusije na kojoj su razmijenjena iskustava u pružanju mentoring usluga u projektu, Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju u Republici Srpskoj predstavili su mentor iz RARS-a Aleksandar Vuković i učesnica programa iz Bijeljine, preduzetnica Maja Mršić.

Nakon konferencije, 24. novembra, održan je sastanak upravnog odbora projekta na kojem su predstavljene realizovane aktivnosti i dogovorene aktivnosti do završetka projekta, 31.12.2021. godine, te priprema finalnih izvještaja svih partnera u projektu.

Cilj projekta DanubeChance2.0 je razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji.

Projekat je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERFD, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. U projektu učestvuje Razvojna agencija Republike Srpske, kao jedan od 17 partnera iz 11 zemalja dunavske regije, i jedini partner iz BiH i Ministarstvo privrede i preduzetništva kao pridruženi partner.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na: https://www.rars-msp.org/sr/item/c269 ili na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0.