Vibe

Razvojna agencija Republike Srpske (ranije Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća) učestvovala je u projektu koji je odobren za finansiranje u okviru 4. poziva za Transnacionalni program za Jugoistočnu Evropu SEE pod nazivom „Venture Initiative in the Balkan Europe – VIBE“.

U projektu je učestvovalo 20 partnera iz 12 zemalja – šest zemalja članica EU: Slovenija, Italija, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Grčka i šest zemalja koje nisu članice EU: Bosna i Hercegovina, Albanija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, i BJR Makedonija.

Vođa projekta bila je Agencija za preduzetništvo, inovacije, razvoj, investicije i turizam Republike Slovenije SPIRIT.

Implementacija projekta je počela 1. januara 2013. godine i trajala je 24 mjeseca.

Ukupna vijednost projekta je 1.698.119,80 evra, a vrijednost projekta koji se odnosi na učešće Agencije iznosila je 49.960 evra, od čega je 85% sufinansirala Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA.

VIBE projekat bio je usmjeren na razvoj inovativnog i preduzetničkog sistema širom Jugoistočne Evrope podstičući privatne investicije u inovativne preduzetničke kompanije u partnerstvu sa javnim inicijativama i ulaganjima.

Ciljevi projekta:

Identifikovati sve aktere u regiji, vlasnike kapitala koji imaju potencijal za nova, inovativna preduzeća;

Napraviti mapu finansijskih mogućnosti/pogodnosti u regiji;

Uspostaviti platformu za osposobljavanje/pripremu preduzeća za nastup pred investitorima;

Organizovati četiri investiciona foruma sa fokusom na sektore: informaciono-komunikacione tehnologije, prirodne nauke (bio-medicina, bio-tehnologija, farmacija, medicinska oprema, zdravlje) kao i oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i drugih ‘’zelenih’’ ideja;

Promovisati i implementirati prekogranični investicioni program.

Ciljne grupe u projektu su nova mala i srednja preduzeća iz inovativnog sektora koja su prepoznata od  značajnih regionalnih agencija ili agencija za inovacije i regionalnih inkubatora, investicionih operatera na državnom nivou, inkubatora i poslovnih anđela, institucije za investicije i finansiranje sa fokusom na mala i srednja preduzeća,  regionalne, sektorske i državne  agencije za inovacije uključene u podsticanje ulaganja, internacionalizaciju, prenos znanja i razvoj preduzeća u početnom periodu i kreatori politika.

Zvanična web stranica projekta: http://www.vibeproject.eu/main/index.php