„Uspostavljanje i promocija mentoring usluga malih i srednjih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“- Faza 2

Projekat uspostavljanja mentoring usluga malih i srednjih preduzeća zvanično je pokrenut 20.09.2017. godine i trajaće 3 godine.

Cilj projekta je da se uspostavi kontinuirana mentoring podrška domaćim preduzećima. Mentoring uslugom se identifikuje ključni problem u preduzeću, a potom se menadžment sa potrebnim resursima usmjeri ka rješenju uz podršku mentora, čime bi se poboljšao razvoj preduzeća. Provođenje projekta je predviđeno i u akcionom planu Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj 2016-2020 godina. Zahvaljujući vrlo pozitivnim iskustvima iz Srbije, Japanska agencija za međunarodnu saradnju – JICA proširuje i nastavlja sa fazom 2. uspostavljanja mentoring sistema na Balkanu.

Partner za implementaciju u Republici Srpskoj je Razvojna agencija Republike Srpske koja će uspostaviti mentoring sistem u koordinaciji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva, lokalnim razvojnim agencijama i lokalnim samoupravama. Projekt je finansiran od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA,  a provodi konzorcijum japanskih firmi uz podršku eksperata Razvojne agencije Srbije sa višegodišnjim iskustvom u razvoju mentoring sistema u Srbiji.

Mentori se kandiduju iz lokalnih razvojnih agencija ili iz odjeljenja lokalne uprave nadležnih za podršku realnom sektoru a gdje nisu uspostavljene lokalne agencije. Prvi ciklus obuka mentora u učionici i firmama je predviđen tokom 2018. godine.

Organizaciju treninga i sertifikacije mentora provodi Razvojna agencija Republike Srpske. Nakon sertifikacije Agencija će raspisati javni poziv za preduzeća za iskazivanje interesa korišćenja usluge mentorstva. Mentoring usluge će biti podržane i sufinansiranjem iz javnih sredstava, a eventualno i drugih izvora kao što su međunarodni razvojni programi.

Zatim će sertifikovani mentori provoditi prvi ciklus mentoring usluga u preduzećima uz monitoring i podršku japanskih eksperata i eksperata is Srbije sa iskustvom iz 1. faze projekta. Navedeni proces će se ponaljati narednih godina u cilju povećanja broja kvalitetnih mentora, jačanja kapaciteta lokalnih razvojnih agencija i odjeljenja za lokalni i privredni razvoj, kao i mentoring sistema Republike Srpske uopšte.