Servisni centri i put transformacije za veći udio korišćenja obnovlјive energije u malim i srednjim preduzećima – SMEnergy

 Naziv projekta: Servisni centri i put transformacije za veći udio korišćenja obnovlјive energije u malim i srednjim preduzećimaSMEnergy

 

Trajanje: 30 mjeseci

 

Budžet: 2.065.115,14 evra

Budžet RARS:  139.827,80 evra

 

SMEnergy projekat sufinansira Evropska unija u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa.

 

Partneri:

Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje – LEASP iz Slovenije

Mađarska agencija za energetsku efikasnost – MEHI

Poslovna agencija Burgenland za istraživanje i inovacije d.o.o. – FIB iz Austrije

PC-Trend d.o.o. iz Mađarske

DEX inovacioni centar – DEX IC iz Češke

Slovačka poslovna agencija – SBA

Razvojna agencija Republike Srpske-RARS

Centar za podršku malim i srednjim preduzećima – Ruse – BSC SME Ruse iz Bugarske

Evropski institut za inovacije i tehnologiju iz Nјemačke

Univerzitet primjenjenih nauka Landshut – TZE, takođe iz Nјemačke

 

Cilј:

Stvaranje pilot mreže servisnih centara u zemlјama učesnicama u projektu kako bi se ojačala podrška energetski intenzivnim MSP u ubrzavanju tranzicije ka usvajanju obnovlјivih izvora energije.

 

O projektu:

S obzirom na tekuću energetsku tranziciju i ambiciozni cilј EU da do 2050. godine dostigne neto-nultu emisiju uglјenika, većina energetski intenzivnih MSP u Dunavskoj regiji suočava se sa istim izazovima da se prilagodi zelenoj ekonomiji i povećanom korišćenju i efikasnosti održive energije. Prije svega, industrijska MSP su među najvećim potrošačima energije, što često predstavlјa velike troškove i stvara probleme u svijetlu energetske bezbjednosti i zavisnosti od fosilnih goriva, posebno zbog aktuelnih geopolitičkih dešavanja. Povećanje udjela obnovlјivih izvora energije i energetske efikasnosti su stoga centralna pitanja koja se tiču industrije i MSP u Dunavskoj regiji.

Kroz prenos znanja i razvoj alata za planiranje, SMEnergy  projekat će pružiti sveobuhvatnu podršku lokalnim/regionalnim MSP da usvoje obnovlјive izvore energije. U isto vrijeme, integrisani, transnacionalni pristup će iskoristiti postojeće mreže MSP da bi se povećala vidlјivost primjera najbolјe prakse i unaprijedile strategije, napori i usvajanje obnovlјivih izvora energije u okviru Dunavskog programa i šire.

 

Cilјne grupe:

Mala i srednja preduzeća

Dobavlјači energije

Organizacije za poslovnu podršku

Sektorska podrška

Različiti nivoi vlasti

Centri i škole za edukacije i treninge

Više informacija o projektu, može se pronaći na zvaničnoj interent stranici projekta: https://interreg-danube.eu/projects/danube4seecosystem